Human Protection Furniture

Humane zit- en ligoplossingen voor onrustsituaties in de gezondheidszorg: hét alternatief voor fysieke fixaties.


Het minst beperkende middel het meest inzetten

Het minst beperkende middel het meest inzetten

Vrijheidsbeperking kan niet zomaar worden toegepast. Risico's moeten worden afgewogen en keuzes moeten weloverwogen en met de patiënt/bewoner in het achterhoofd worden gemaakt.

Hoe geef je patiënten/bewoners optimale vrijheid zonder hun veiligheid of die van anderen uit het oog te verliezen?
Een leven lang vast zitten of liggen is misschien wel veilig maar toont weinig respect voor iemands kwaliteit van leven, waardigheid en autonomie.

Zoveel cliënten, zoveel mogelijkheden.

Human Protection heeft hiervoor het "Least the Most" concept ontwikkeld. Bekijk welk risico je wilt verminderen en bespreek welke risico’s acceptabel zijn.
Kies vervolgens de best passende maar minst ingrijpende maatregel om je doel te bereiken en zet dit het meest in.

Let ook op dat dit een voortdurend proces is, een maatregel mag nooit langer dan noodzakelijk duren en moet worden afgebouwd!

Lees meer
Humane alternatieven voor vrijheidsbeperking

Humane alternatieven voor vrijheidsbeperking

De zorg staat voor grote uitdagingen. Enerzijds willen we de risico's op valincidenten, dwaalgedrag van patiënten en zelfverwonding tot een minimum beperken. Anderzijds gunnen we de patiënt zoveel mogelijk bewegingsvrijheid. Er zijn gelukkig steeds betere alternatieven beschikbaar.

Onrust en veiligheid is een groot onderwerp in de zorg en wij hebben daar vele oplossingen voor. Ons assortiment varieert van diverse soorten tentbedden tot anti-slipsokken en alles wat daar tussen in zit om onrust te managen en een veilige zorgomgeving te creëren. 

Lees meer
Onrust naar rust

Onrust naar rust


Human Protection helpt je bij het bieden van zoveel mogelijk vrijheid en veiligheid bij onrust en risicosituaties. In de praktijk betekent dit dat wij met name ingezet worden bij risicosituaties zoals valgevaar, vrijheidsbeperkende maatregelen, alternatieven voor fixatie, delier en onbegrepen gedrag.

Wanneer een situatie van onrust, omgezet kan worden in een situatie van rust, wordt de werkdruk voor de zorgverlener verminderd en wordt de kwaliteit van leven van de zorgvrager, samen met het gevoel van veiligheid, voor beiden vergroot.

De minst beperkende interventie het meest inzetten is doorgevoerd in al onze oplossingen.

Lees meer

Wilt u meer informatie over onze producten? 

Terug naar top