Human Protection Furniture

Humane zit- en ligoplossingen voor onrustsituaties in de gezondheidszorg: hét alternatief voor fysieke fixaties.


Het minst beperkende middel het meest inzetten

Het minst beperkende middel het meest inzetten

Vrijheidsbeperking kan niet zomaar worden toegepast. Risico's moeten worden afgewogen en keuzes moeten weloverwogen en met de patiënt/bewoner in het achterhoofd worden gemaakt.

Hoe geef je patiënten/bewoners optimale vrijheid zonder hun veiligheid of die van anderen uit het oog te verliezen?
Een leven lang vast zitten of liggen is misschien wel veilig maar toont weinig respect voor iemands kwaliteit van leven, waardigheid en autonomie.

Zoveel cliënten, zoveel mogelijkheden.

It Fits heeft hiervoor het "Least the Most" concept ontwikkeld. Bekijk welk risico je wilt verminderen en bespreek welke risico’s acceptabel zijn.
Kies vervolgens de best passende maar minst ingrijpende maatregel om je doel te bereiken en zet dit het meest in.

Let ook op dat dit een voortdurend proces is, een maatregel mag nooit langer dan noodzakelijk duren en moet worden afgebouwd!

Lees meer
Humane alternatieven voor vrijheidsbeperking

Humane alternatieven voor vrijheidsbeperking

De zorg staat voor grote uitdagingen. Enerzijds willen we de risico's op valincidenten, dwaalgedrag van patiënten en zelfverwonding tot een minimum beperken. Anderzijds gunnen we de patiënt zoveel mogelijk bewegingsvrijheid. Er zijn gelukkig steeds betere alternatieven beschikbaar.

In onze brochure "Alternatieven voor fixatie: veilig en humaan" bieden wij u een helder overzicht van beschikbare alternatieven.

Elk product is voorzien van een of meer symbolen die verwijzen naar een vorm van risicogedrag. Elke variant vraagt immers om specifieke maatregelen of middelen. Daarnaast hebben we de alternatieven geranschikt van minder naar meer beperkend.  

Lees meer
Partner in het managen van onrust

Partner in het managen van onrust

It Fits, opgericht in 1987, is marktleider op het gebied van humane oplossingen voor specifieke, risicovolle situaties in de gezondheidszorg: situaties die voortkomen uit
onrust van mensen.

Wij reiken veilige en humane oplossingen aan die het aantal fysieke fixaties of afzonderingen binnen instellingen sterk terugdringen.

Onze opdrachtgevers zijn onder meer de verstandelijke gehandicapten- en verpleeghuiszorg, ziekenhuizen, psychiatrie en het politie- en justitieapparaat.

Kies "lees meer" om te zien hoe u grip kunt krijgen op onrust binnen uw organisatie.

Lees meer

Wilt u meer informatie over onze producten? 

Terug naar top